Ενημερωτικό e-mail για τις πληρωμές του 10% σε συμβεβλημένους παρόχους - οδηγίες

Στα πλαίσια της αποπληρωμής όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων για το χρεωστούμενο 10% από όλες τις υποβολές 2012-2015, ήδη οι πάροχοι λαμβάνουν στις 18/11/2016 ενημερωτικό email στο οποίο καλούνται έως τέλος του Νοεμβρίου να αποστείλουν τιμολόγιο με το συνολικό υπόλοιπο ποσό 10% από όλες τις μηνιαίες υποβολές.

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Σας γνωρίζουμε, ότι έχει ληφθεί ειδική χρηματοδότηση, για την αποπληρωμή του υπολοίπου 10% των ιατρικών επισκέψεων των ετών 2012 μέχρι και 2015 (σύμφωνα με τον άρθρο 52 του Ν.4430/2016). Τονίζεται ότι δεν απαιτούνται εκπτώσεις και θα αποπληρωθεί το σύνολο του υπολοίπου ποσού με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. Συνεπώς, όσοι γιατροί δεν έχουν υποβάλλει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για το υπολειπόμενο ποσό (10%) της υποβολής εκάστου μηνός, παρακαλούνται να το καταθέσουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ. Η κατάθεση των τιμολογίων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος μηνός."

Επομένως τιμολόγιο απαιτείται να αποστείλουν μόνο οι πάροχοι που αποστέλλαν μηνιαία τιμολόγιο μειωμένο κατά 10% τα έτη 2012-2015 ή για όποια έτη αποστέλλαν τιμολόγιο μειωμένο.

Για να διαπιστώσει κάποιος πάροχος και να συγκρίνει τα ποσά που τιμολόγησε με αυτά που θα έπρεπε να τιμολογήσει ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

1) Επισκέπτεται το www.eopyy.gov.gr, στη συνέχεια επιλέγει ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-->ΕΔΑΠΥ-->ΕΔΑΠΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ και συνδέεται με τους κωδικούς του.

2) Επιλέγει ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ στη στήλη δεξιά και βλέπει καρτέλες με τους μήνες και τις υποβολές που έχει κάνει.

3) Στη συνέχεια πατώντας στην επιλογή Δ.... της στήλης ΑΡΙΘΜΟΣ βλέπει ποιό είναι το ποσό που πρέπει να αναγράφει το τιμολόγιο.

Αν το ποσό συμφωνεί με το τιμολόγιο τότε δεν απαιτείται ενέργεια, ενώ αν διαφέρει κατά 10% από το τιμολόγιο τότε πρέπει να τιμολογηθεί το 10% αυτό.

Η ανακοίνωση αναφέρει "τιμολόγια" αλλά λπίζουμε να υπάρξει διευκρίνηση άμεσα για το πλήθος των τιμολογίων αυτών διότι π.χ. αν κάποιος πάροχος κάθε μήνα για 4 χρόνια τιμολογούσε με ποσό μειωμένο κατά 10% θα πρέπει να εκδόσει 48 τιμολόγια!