Μόνο ηλεκτρονικά από σήμερα 19/11 και τα αναλώσιμα διαβήτη - Δείτε όλες τις παροχές

Από σήμερα 19/11/2015, δεν θα γίνονται δεκτές - σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ - χειρόγραφες γνωματεύσεις για παροχή σε Οστομικά είδη, Καθετήρες και για Διάφορα Αναλώσιμα είδη τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και τα αναλώσιμα διαβήτη (π.χ. Αντλία χορήγησης ινσουλίνης), στρώματα κατακλίσεως κ.α.

Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η χειρόγραφη γνωμάτευση για την παροχή των ειδών αυτών και ο ιατρός πρέπει να δίνει τις γνωματεύσεις αυτές μέσω του eopyy.gov.gr --> Εφαρμογές -->Ιατρικές Υπηρεσίες -->Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ

 

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση γενοσήμων

Σε διευκρινήσεις όσον αφορά το θέμα της εφαρμογής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης [Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015)], για την επίτευξη διείσδυσης γενοσήμων έως το Δεκέμβριο του 2015 στο 40% της συνταγογράφησης, προχώρησε με επιστολή του ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως αναφέρεται οι στόχοι "έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, όπως αυτή ορίστηκε στη Θετική Λίστα η οποία καθόρισε τα φάρμακα που έχουν θεραπευτική ισοδυναμία".

Περισσότερα

Ηλ.Συνταγογράφηση προς γιατρούς: Νέα ένδειξη για το ποσοστό επίτευξης του στόχου γενοσήμων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ στο σύστημα ηλ/κής συνταγογράφησης, όλοι οι γιατροί ενημερώνονται ότι "από την Τετάρτη 11/11 το απόγευμα, στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η επιλογή από τον ιατρό γενόσημου σκευάσματος θα ορίζεται από αντίστοιχη ένδειξη στην καταχώρηση συνταγής κατά την προσθήκη θεραπείας. Με βάση την επιλογή ή όχι αυτής της ένδειξης θα υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης του στόχου γενοσήμων, όπως έχει καθοριστεί με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β' 2332/30.10.2015)."

Περισσότερα