Οι πληρωμές προμηθευτών προχωρούν από τον ΕΟΠΥΥ αλλά το κλίμα παραμένει βαρύ

Μετά από πολλές πιέσεις και ένα πολύ βαρύ κλίμα το οποίο έχει διαμορφώσει ο ΕΟΠΥΥ στους προμηθευτές του ιατρούς, διαγνωστικά κλπ και εν μέσω πολλών γραφειοκρατικών αλλαγών, ανακοίνωσε χθες 8/9/2016 το γραφείο του πρόεδρου του κ. Μπερσίμη, ότι οι πληρωμές προχωρούν για Μάρτιο και Απρίλιο. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ δεσμεύτηκε ότι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν οριστικοποιηθεί και οι υποβολές Απριλίου.

Παράλληλα δίνεται η «υπόσχεση» για επιτάχυνση των ενεργειών για γρηγορότερη εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των επόμενων μηνών.

Πράγματι τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει η ειδοποίηση πολλών ιατρών, για αποστολή φορολογικών ενημεροτήτων για την πληρωμή του Μαρτίου.

Όμως στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ δεν γίνεται καμία αναφορά στο αίτιο της καθυστέρησης του Μαρτίου (βλ. προβλήματα στο πληροφοριακό σύστημα) καθώς και δεν θίγεται καθόλου το θέμα της αποστολής των εντύπων στη νέα τοποθεσία (Ασπρόπυργος) αλλά και άλλα ερωτήματα που έχει απευθύνει ο ΠΙΣ, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ και λοιποί.