Πώς θα μάθουν τα παιδιά

 • Χρήση ολιγόλεπτου animation 720p

  Η εισαγωγή κάθε ενότητας προτείνεται να γίνει με την προβολή ενός ολιγόλεπτου animation. Τα animations είναι κατάλληλα για προβολή σε έφηβους.

 • Ευελιξία στις επιλογές

  Ο/Η Εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διακρίνει ποιες ενότητες θα διδάξει και να επιλέξει σε ποιες εργασίες θα απαντήσουν τα παιδιά.

 • HTML + CSS + JavaScript: δύναμη

  Τα παιδιά μαθαίνουν απλές διαδικασίες δημιουργίας HTML ιστοσελίδας, με την εφαρμογή απλών κανόνων CSS και "λίγη" JavaScript.

 • Υλικό για μικρά και μεγάλα παιδιά

  Το animation μπορούν άνετα να το παρακολουθήσουν παιδιά έως και την Α΄ Λυκείου και οι εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον! Το έχουμε ήδη δοκιμάσει!

 • Το βάρος στην επεξήγηση

  Ο προγραμματισμός δυσκολεύει πολλά παιδιά. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις έννοιες με - κατά το δυνατόν - εύληπτο τρόπο.

 • 70+ συνοδευτικά αρχεία

  Κάθε ενότητα συνοδεύεται από διαφάνειες με στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα, θεωρία, ερωτήσεις και εργασίες.

Περιγραφή των ενοτήτων

Δείτε παρακάτω τα περιεχόμενα κάθε ενότητας.

1η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 3 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Φυλλομετρητές και διαδίκτυο.
 • Βασικές εντολές δημιουργίας μιας απλής HTML ιστοσελίδας.

2η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 4 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Δομή της HTML.
 • Ετικέτες και επικεφαλίδες.

3η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 4 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 1 αρχείo εργασιών με 5 παραλλαγές, με τα εξής θέματα:

 • Παράγραφοι.
 • Απλά διαχωριστικά ενοτήτων.

4η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 4 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Σύνδεσμοι.
 • Πίνακες.

5η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 4 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Ενσωμάτωση εικόνων.
 • Λίστες.

6η ενότητα (HTML): Περιλαμβάνει 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Ενσωμάτωση ήχου και video.
 • Χειριστήρια ελέγχου πολυμέσων.

7η ενότητα (CSS): Περιλαμβάνει 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 4 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Δημιουργία απλών styles.
 • Ενσωμάτωση style σε ιστοσελίδα.

8η ενότητα (JavaScript): Περιλαμβάνει 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείο ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών, με τα εξής θέματα:

 • Απλές εντολές JavaScript.
 • Η έννοια της μεταβλητής.
Χρήσιμες πληροφορίες.

Διαβάστε κι αυτά...

Διδάσκετε σε παιδιά Λυκείου; Δείξαμε το υλικό μας για 2 έτη σε Α΄ τάξη ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και αποσπάσαμε πολύ θετικές κριτικές από τα παιδιά.

Ειδικές προσφορές σε Εκπαιδευτικούς, Σχολεία και Σχολές Πληροφορικής!

Προσοχή: Το πακέτο ΔΕΝ υποκαθιστά τα σχολικά βιβλία, τις μεθόδους διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τη διδασκόμενη ύλη των Σχολείων. Λειτουργεί συμπληρωματικά.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το υλικό στην τάξη σας.

Ολόκληρο το πακέτο διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα. Τα 8 animations ακούγονται επίσης στην Ελληνική γλώσσα και συνοδεύονται από Ελληνικούς υπότιτλους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ Λυκείου ΓΕΛ & ΕΠΑΛ,
 • Project/Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α΄ Λυκείου ΓΕΛ & ΕΠΑΛ,
 • Σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων της Β΄ Λυκείου ΕΠΑ.Λ.
 • ... και όχι μόνο εκεί!!!

Το περιεχόμενο του διδακτικού πακέτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα, τόσο σε σύγχρονη όσο και ασύγχρονη (εξ αποστάσεως) διδασκαλία.

Δεν απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής!