4 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

01
ΓΝΩΣΗ
Είμαστε Σύμβουλοι Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις διαδικασίες που αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
02
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους υπολογιστές και βαθιά γνώση του αντικειμένου αλλά και παιδαγωγική επάρκεια τέτοια που μας επιτρέπει να τη μεταδίδουμε ακόμα και σε αρχάριους.
03
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Ήδη μας εμπιστεύονται πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρίες αλλά και πολλοί ιδιώτες επαγγελματίες για ειδικευμένες εργασίες, υποστήριξη και εκπαίδευση.
04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ξεκινήστε σήμερα μια πραγματικά επωφελή σχέση με τον Σύμβουλο Πληροφορικής σας, με προσωπική επικοινωνία και στόχευση στο αποτέλεσμα που θα σας δώσει πολλά επαγγελματικά οφέλη.