Πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αξιοποιώντας το πακέτο μας

 • Χρήση ολιγόλεπτου animation

  Η εισαγωγή κάθε ενότητας προτείνεται να γίνει με την προβολή ενός ολιγόλεπτου animation. Το animation είναι κατάλληλο για προβολή σε εφήβους.

 • Ευελιξία στις επιλογές

  Ο/Η Εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διακρίνει ποιες ενότητες θα διδάξει και να επιλέξει σε ποιες εργασίες θα απαντήσουν τα παιδιά.

 • HTML + CSS + JavaScript: δύναμη

  Τα παιδιά μαθαίνουν απλές διαδικασίες δημιουργίας HTML ιστοσελίδας, με την εφαρμογή απλών κανόνων CSS και "λίγη" JavaScript.

 • Υλικό για μικρά και μεγάλα παιδιά

  Το animation μπορούν άνετα να το παρακολουθήσουν παιδιά έως και την Α΄ Λυκείου και οι εργασίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον! Το έχουμε ήδη δοκιμάσει!

 • Το βάρος στην επεξήγηση

  Ο προγραμματισμός δυσκολεύει πολλά παιδιά. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις έννοιες με - κατά το δυνατόν - εύληπτο τρόπο.

 • 40+ συνοδευτικά αρχεία

  Κάθε ενότητα συνοδεύεται από διαφάνειες με στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα, θεωρία, ερωτήσεις και εργασίες.

Περιλαμβάνονται 6 animations, 25 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 6 αρχεία ερωτήσεων και 17 αρχεία εργασιών (η 1 εργασία έχει 5 παραλλαγές).
HTML
6 ενότητες HTML
Θέματα: Φυλλομετρητές και διαδίκτυο. Βασικές εντολές δημιουργίας μιας απλής HTML ιστοσελίδας. Δομή της HTML. Ετικέτες και επικεφαλίδες. Παράγραφοι. Απλά διαχωριστικά ενοτήτων. Σύνδεσμοι. Πίνακες. Ενσωμάτωση εικόνων. Λίστες. Ενσωμάτωση ήχου και video. Χειριστήρια ελέγχου πολυμέσων.
Περιλαμβάνονται 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείo ερωτήσεων και 4 αρχεία εργασιών.
CSS
7η ενότητα CSS
Θέματα:
Δημιουργία απλών styles.
Ενσωμάτωση style σε ιστοσελίδα.
Περιλαμβάνονται 1 animation, 5 αρχεία θεωρίας (στόχοι, θεωρία, σύνοψη), 1 αρχείo ερωτήσεων και 3 αρχεία εργασιών.
JScript
8η ενότητα JavaScript
Θέματα:
Αναδυόμενα παράθυρα.
Δημιουργία scripts.
Διάλογος με το χρήστη.
Άπλές συναρτήσεις.
eBook Landing Page

Διδάσκετε σε Λύκειο;

Δείξαμε το υλικό μας για 3 έτη (2018-2021) σε Α΄ τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και αποσπάσαμε πολύ θετικές κριτικές από τα παιδιά.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το υλικό στην τάξη σας.

8 ενότητες μαθημάτων (6 στην HTML, 1 στα CSS και 1 στη JavaScript), κάθε μία από τις οποίες αποτελούνται από 1 ολιγόλεπτο animation, 1 πακέτο θεωρίας σε μορφή διαφανειών, 1 πακέτο εργασιών και 1 πακέτο ερωτήσεων.

Ολόκληρο το πακέτο διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα. Τα 8 animations ακούγονται επίσης στην Ελληνική γλώσσα και συνοδεύονται από Ελληνικούς υπότιτλους.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Το πακέτο αγοράζεται μία φορά και παραμένει για πάντα δικό σας.