ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

Παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (e-prescription) και τις υπόλοιπες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας.

Το επόμενο σεμινάριο ξεκινάνε άμεσα μέσω τηλεκατάρτισης:

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα θα γίνονται ηλεκτρονικά εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης ZOOM.

- Σ001 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση για Γραμματείς Ιατρών διάρκειας 20 ωρών - ΑΠΡ 2022, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ 5/4/22

 Το παραπάνω σεμινάριο έχει ως στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για τη θέση της Γραμματέως Ιατρείου.