ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

Παρέχουμε εκπαίδευση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (e-prescription) και τις υπόλοιπες εφαρμογές που χρησιμοποιούν ιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας.

Το επόμενο σεμινάριο ξεκινάνε μέσω τηλεκατάρτισης:

Σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα θα γίνονται ηλεκτρονικά εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης ZOOM.

- Σ001 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση για Γραμματείς Ιατρών διάρκειας 18 ωρών, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΟΚΤ 2024

 Το παραπάνω σεμινάριο έχει ως στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για τη θέση της Γραμματέως Ιατρείου.